1.trieda: 2-3ročné deti

Počet zapísaných 19

p.riaditeľka: Jana

učiteľky: Lenka, Ildi

 


2.trieda: 5-6ročné deti

Počet zapísaných 24

učiteľky: Iveta, Mária

 

3.trieda: 5-6ročné deti

Počet zapísaných 24

učiteľky: Alžbeta, Mariana


4.trieda: 3-4ročné deti

Počet zapísaných 25

učiteľky: Andrea, Elena


5.trieda: 3-6ročné deti

Počet zapísaných 20

učiteľky: Zuzana, Mária


6.trieda: 4-5ročné deti

Počet zapísaných 22

učiteľky: Denisa, Mária