1. trieda 2 - 3 ročné deti

Počet zapísaných detí : 21

p.riaditelka : Janka

učiteľky : Lenka, Ildi

-------------------------------------------------------------------------------------------

2. trieda 2 - 3 ročné deti

Počet zapísaných detí : 22

učiteľky :  Majka , Miška

---------------------------------------------------------------------------------------------

3. trieda 3 - 4 ročné deti

Počet zapísaných deti : 23

učiteľky : Aďka, Simonka

---------------------------------------------------------------------------------------------

4. trieda 3 - 4 ročné deti

Počet zapísaných detí : 22

učiteľky : Deni, Agi

---------------------------------------------------------------------------------------------

5. trieda 3 - 6 ročné deti

Počet zapísaných deti : 22

učiteľky : Zuzka , Marika

---------------------------------------------------------------------------------------------

6. trieda 5 - 6 ročné deti

Počet zapísaných detí : 22

učiteľky : Betka , Majka