1. trieda 2 - 3 ročné deti

Počet zapísaných detí : 18

p.riaditelka : Janka

učiteľky : Deni , Dominika

-------------------------------------------------------------------------------------------

2. trieda 4 - 5 ročné deti

Počet zapísaných detí : 20

učiteľky :  Majka , Miška

---------------------------------------------------------------------------------------------

3. trieda 2 - 6 ročné deti

Počet zapísaných deti : 20

učiteľky : Lenka , Ildi

---------------------------------------------------------------------------------------------

4. trieda 5 - 6 ročné deti

Počet zapísaných detí : 23

učiteľky : Aďka , Simonka

---------------------------------------------------------------------------------------------

5. trieda 2 - 6 ročné deti

Počet zapísaných deti : 21

učiteľky : Zuzka , Marika

---------------------------------------------------------------------------------------------

6. trieda 3 - 4 ročné deti

Počet zapísaných detí : 21

učiteľky : Betka , Majka