DEŇ MLIEKA

 

„Mlieko všetci radi máme, každý deň si pohár dáme.

Ak chceš aj ty zdravý byť, musíš veľa mlieka piť.

Mlieko biele, mlieko zdravé, ráno, večer, pijem stále.

Maslo, syr a jogurt tiež, zdravé sú to isto vieš."


Pani učiteľky v jednotlivých triedach hravou formou oboznamovali deti s významom mlieka a pripravili si pre ne rôzne aktivity. Deti vyfarbovali kravy, triedili obrázky výrobkov z mlieka, vyrobili kravičku Matilku.

Nakupovali v obchode mliečne výrobky. Na interaktívnej tabuli sledovali proces získavania a spracovania mlieka. V neposlednom rade si mohli vyskúšať dojenie. :)