ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

DEŇ DETÍ

ADOPTOVANÉ ZVIERATKO

VÝLET DO ZOO

NÁVŠTEVA POŽIARNÍKOV

DEŇ OTCOV A ZUMBA MARATÓN

BESEDA SO VČELÁROM

UKÁŽKA PRÁCE POLICAJTOV

POZOROVANIE ŽIVOTA MOTÝĹOV

PLAVAREŇ

ČOKOLÁDOVÁ TRETRA

VYSTÚPENIE NA DEŇ MATIEK

MAMIČKY NÁM ČÍTAJÚ

PEČENIE TORTY PRE MAMKY

CITY RUN

DEŇ NARCISOV

RANNÁ ROZCVIČKA NA ŠKOLSKOM DVORE

CVIČÍME HRAVO - ZDRAVO

VEĽKONOČNÁ VÝZDOBA

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE S RODIČMI

BÁBKOVÉ DIVADLO GAŠPARKO- rozprávka O Aladinovi

DEŇ ZEME

KARNEVAL

UJO ĽUBO

VIANOCE

VIANOČNÉ VYSTÚPENIE

PEČENIE VIANOČNÝCH PERNÍKOV

MALÍ VÝSKUMNÍCI

VESELÉ ZÚBKY

HELLOWEEN

Atletika v meste s Dankou a Jankou Velďákovou

DEŇ MLIEKA

 

„Mlieko všetci radi máme, každý deň si pohár dáme.

Ak chceš aj ty zdravý byť, musíš veľa mlieka piť.

Mlieko biele, mlieko zdravé, ráno, večer, pijem stále.

Maslo, syr a jogurt tiež, zdravé sú to isto vieš."


Pani učiteľky v jednotlivých triedach hravou formou oboznamovali deti s významom mlieka a pripravili si pre ne rôzne aktivity. Deti vyfarbovali kravy, triedili obrázky výrobkov z mlieka, vyrobili kravičku Matilku.

Nakupovali v obchode mliečne výrobky. Na interaktívnej tabuli sledovali proces získavania a spracovania mlieka. V neposlednom rade si mohli vyskúšať dojenie. :)