SEPTEMBER:

Zdravá škola /Deň mlieka/

OKTÓBER:

Výstava detských prác na tému "Jeseň"

Športové dopoludnie a kresba na asfalt

Ochutnávka zdravých jedál

NOVEMBER:

Návšteva u prvákov

Divadelné predstavenie

Krmítka pre vtáčiky - kŕmenie vtáčikov

Spoločný beh detí - Deň behu

Týždeň dňa detí - aktivity

DECEMBER:

Mikulášska slávnosť, posedenie pri jedličke

Výstava detských prác na tému "Zima a Vianoce"

Divadelné predstavenie

Súťaž v stavaní snehuliakov

 

JANUÁR: Zimné športové hry

Divadelné predstavenie

Týždeň pomoci ľuďom a zvieratám bez domova

FEBRUÁR:

Školský karneval

Školské kolo v sólovom speve detí

Divadelné predstavenie

MAREC:

Školské kolo v prednese poézie a prózy

Výstava detských výtvarných prác na tému "Dopravné prostriedky"

Divadelné predstavenie

Výstava detských prác z prírodnín

APRÍL:

Deň Zeme

Kreslenie na asfalt - dopravná výchova

Maľovanie a výstava kraslíc - Veľká Noc

Prebúdzanie jari - praktické ukážky vysádzania

Deň narcisov

MÁJ:

Deň matiek-kultúrny program, slávnostné triedne aktívy

Návšteva dopravného ihriska

Pred plavecký výcvik

Divadelné predstavenie

JÚN:

MDD-celodenný výlet s poznávaním krás prírody

Rozlúčková slávnosť s deťmi prípravných tried, slávnostné triedne aktívy

 

OSTATNÉ AKCIE:

Zber odpadového materiálu

Spolupráca so školskou knižnicou

Návšteva u požiarnikov

Adamko hravo a zdravo

Návšteva botanickej záhrady

Turistická vychádzka do blízkeho okolia

Oboznámenie sa s historickým jadrom mesta Košice