OBJEDNÁVKY A FAKTÚRY ŠK. JEDÁLNE SA ZVEREJŇUJÚ NA WEB STRÁNKE E-ŠKOLY.