DOTÁCIA NA STRAVU 2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čestné vyhlásenie od 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODHlÁŠKA Z DOTAČNÉHO PROGRAMU - obedy zadarmo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ako uplatniť nárok na stravu zdarma

Aby zákonný zástupca uplatnil pre 5 ročné deti nárok na dvojnásobný bonus+stravu zdarma, musí dať do 2.9.2021 vedúcej ŠJ vyplnené Čestné prehlásenie (viď príloha).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBEDY ZADARMO - NOVÉ INFORMÁCIE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJEDNÁVKY A FAKTÚRY ŠK. JEDÁLNE SA ZVEREJŇUJÚ NA WEB STRÁNKE E-ŠKOLY.