Materská škola Zupková 37

Jana Horizralová

riaditeľka školy

Zupková 37

040 22, Košice

e-mail: zupkova37@centrum.sk

www.mszupkova.sk

Tel. riaditeľka MŠ: 055 / 671 34 72

0907 900 141

 

Anna Obrušníková

vedúca školskej jedálne


Tel. vedúca ŠJ: 055 / 671 34 73

0907 900 188

Mapa