MDD

Skákací hrad

Maľovanie na fóliu

Cukrová vata

Cvičenie psíkov

Hasiči

Detská olympiáda

Indiáni

Návšteva Kositu

Hľadanie pokladu

Spoznávame mestskú časť Barca

Návšteva Botanickej záhrady

Brigáda v mš

Take Me Out - týždeň vonku

Beh - CITY RUN

Pozorujeme včielky

Sadili sme stromček

Ekovýchova - zbierame batérie so Šmudlom

Narcisový beh v mš

Deň narcisov

Hľadanie veľkonočných vajíčok

Prechádzka do Lesoparku

Ako sa správne starať o zúbky

Póla radí - policajná beseda

Ponožková výzva-ľuďom s Downovým syndrómom

Karneval

Návšteva Zš Krosnianska 2

Pomoc psíkom v útulku

Pomoc ľuďom bez domova-OÁZA Bernátovce

Divadlo Slniečko-Snehová kráľovná

Vianočné vystúpenie

Pomáhame vtáčikom

Tvorivé dielne s rodičmi-výroba ikebany

Pečenie perníkov

Ujo Ľubo - Snehuliak Tomáš

Mikulášsky beh

Mikuláš

Večer svietielok

Vystúpenia pre starkých

Návšteva knižnice

Pečenie pre starkých

Hrabanie lístia

Plavecký výcvik

Deň umývania rúk

Dopravná hra

Deň jablka

Ovocníčkovia

IQDAYS Aupark

Divadielko o Červenej čiapočke

Deň mlieka

Turistika do lesoparku