Vážení rodičia, priatelia školy

Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc. Konkrétne o pomoc formou darovania 2% z Vašich daní.

Vaše 2% nám pomôžu skvalitniť výchovno-vzdelávací proces zakúpením kvalitných didaktických pomôcok pre deti

Ako postupovať:

 

Postup krokov na poukázanie 2%  (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa

o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do 30.4.2024na daňový úrad podľa miestnej príslušnosti.
 6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 

Údaje potrebné k daňovému priznaniu:

Obchodné meno alebo názov:

Rodičovské združenie pri MŠ Zupkova 37, Košice

Sídlo:

Zupkova 37,040 22 Košice

IČO:

173196171013

 

 

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

v roku 2023:

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 2. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v priloženom tlačive o poukázaní 2%
 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie
  a) odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  b) ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2023) na daňový úrad podľa miestnej príslušnosti a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti

 

Údaje potrebné k daňovému priznaniu:

Obchodné meno alebo názov:

Rodičovské združenie pri MŠ Zupkova 37, Košice

Sídlo:

Zupkova 37,040 22 Košice

IČO:

173196171013