Trieda Rýchlej Roty

Environmentálna výchova - park Barca

City Run Košice 2014

Prvá pomoc

Objavujeme neživú prírodu

Plaváreň

Beh pre zdravie-Anička

ZOO

Narcisový beh

Návšteva športovo-zábavného centra JAYMO

Naši kamaráti v Rubikone

Rozlúčka Rýchlej Roty