NETRADIČNÝ KARNEVAL - aj dištančne

,,Karneval je krásna chvíľa

muzika tam vyhráva.

Z dievčatka sa stane víla,

motýľ, hviezda, púpava.

Krásna vec sú karnevaly.

Hrá sa tam aj na bubon.

A z chlapcov sa stanú králi,

indiáni, slon."

Veru tak. Karneval je krásna chvíľa... Tento rok sa stalo prvýkrát, že karneval nebol v plnej paráde. Avšak aj keď sme sa nemohli všetci zabávať, deti si s radosťou vyrobili karnevalové masky. Nielen tie, ktoré chodili do materskej školy ale túto možnosť mali aj deti, ktoré boli doma. Vyrobili nádherné masky. Deti z druhej triedy si nakoniec v tajnom online hlasovaní vybrali najkrajšiu masku, ktorou sa stala Babička. Blahoželáme.

Všetkým deťom Ďakujeme, za ich snahu a šikovnosť pri vyrábaní masiek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstava výtvarných prác na tému Vianoce a Zima

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Blížia sa sviatky pokoja a radosti. Sviatky, keď sa rodina stretáva a sadá ku štedrovečernému stolu. Avšak nie každý má možnosť byť v kruhu svojej rodiny.....

 

Tento rok sa naša MŠ zapojila do projektu ,, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok." Cieľom projektu je obdarovať a potešiť seniorov v domovoch dôchodcov, ktorí nemôžu byť so svojimi rodinami z rôznych dôvodov.

Rodičia, deti, pedagógovia naplnili krabice malými darčekmi, obrázkami a želaniami. Tie potešili obyvateľov Domova sociálnych služieb v Ďurďošíku.

Babičky a deduškovia sa naším darčekom veľmi potešili, prečítali si krásne priania a pozreli namaľované obrázky.

 

Ako prejav vďaky pripravili malé darčeky pre deti. Vyrobili im indiánske čelenky a iné milé predmety.

Ďakujeme a prajeme pekné sviatky.

               ĎAKUJEME
ĎAKUJEME

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tešíme sa na Mikuláša

,,Milujeme Mikuláša, lebo sladké dary znáša. Mikuláš, Mikuláš bol som dobrý - čo mi dáš?"

Azda sa nenájde dieťa, ktoré by nebolo zvedavé, čo dostane od Mikuláša ( a či vôbec niečo :) ). Mikuláš neobišiel ani našu školu. V piatok, 4. decembra, sa chodbami našej materskej školy rozliehať zvuk zvončeka, ktorý deťom napovedal, že Mikuláš prišiel a chodí po chodbe. Deti ho netrpezlivo očakávali. Mikulášovi zaspievali krásne pesničky a zarecitovali básničky.

Rovnako smelo zarecitovali a zaspievali Mikulášovi aj pani učiteľky na triedach..... potom pani riaditeľka..... potom pani kuchárky..... potom pani upratovačky...

Smiech a dobrá nálada sa niesla chodbami a triedami po celý deň.

          1. trieda
1. trieda
           2. trieda
2. trieda
          4. trieda
4. trieda
           5. trieda
5. trieda
           6. trieda
6. trieda

 

Výnimočná situácia si žiada výnimočné riešenia - preto v našej MŠ boli Mikulášovia dvaja.

Jeden sa fotil a druhý roznášal balíčky.

 

Úlohy Mikulášov sa zhostili pani učiteľky Dominika a Majka.

Stromček na fotenie zdobila pani učiteľka Miška.

Všetky pani učiteľky krásne vyzdobili triedy a naučili deti pesničky a básničky.

Balíčky zabespečila a Mikuláša zabezpečila naša pani riaditeľka...

Ď A K U J E M E

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srdiečko naplnené láskou

Seniorov zo Zariadenia sociálnych služieb v Ďurďošíku potešili deti pod vedením pani učiteľky Ildi a Lenky. Zhotovili veľké srdce lásky a mnoho malých srdiečok ako darčekov pre starkých.

V týchto ťažkých časoch myslíme na našich seniorov a aj takouto formou ich chceme potešiť.

Veríme, že sa darčeky páčia a spríjemnia starčekom a starenkám tieto dni.

Ako sa žilo kedysi

Výstavu ,,Ako sa žilo kedysi" zorganizovala a zaranžovala pani učiteľka Lenka za pomoci všetkých učiteliek. V duchu hesla:,, keď nemôžeme ísť za kultúrou, kultúra príde k nám." sa zmobilizovali všetky pani učiteľky a ich rodinní príslušníci a zapožičali rôzne predmety z dôb dávno minulých. Za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Cieľom výstavy je priblížiť deťom život, prácu, zvyky a obyčaje našich už prastrých mám. Deti majú možnosť vidieť rôzne pracovné náriadie, náčinie, riad, kroje, vyšívané obrusy a rôzne fotografie, ktoré dokumentrujú dobu bez mobilov a internetu.

Výstava ovocia a zeleniny

,,Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata. Premaľúva celý sad." Veru tak. Jeseň prináša potechu nielen pre oči ale aj pre žalúdok. A že ovocie a zelenina sú skvelým materiálom na tvorenie potvrdili aj pani učiteľky Marika a Zuzana, deti a v neposlednom rade rodičia z druhej triedy a vytvorili takúto nádheru... :)