Škola v prírode Liptovská Teplička

MDD v zábavnom parku Ošaľ še

Hry v lesoparku

Výchovný koncert

City Run beh

Spisovateľka Alžbeta Verešpejová

Narcisový beh

Mesto Košice

Deň narcisov

Súťaž v recitácii a speve

Planetárium v mš

Karneval s ujom Ľubom

Karneval

Vianočné vystúpenie

Vianočná kvapka krvi

Helloween

Vyrezávanie tekvíc s rodičmi

Šarkanové popoludnie s rodičmi

Minimaratón s najmenšími

Športový deň na Aničke