AKO PRIPRAVIŤ DIEŤA PRED PRVÝM DŇOM V MŠ.

Je ťažké predvídať, ako dieťa bude vnímať MŠ. Často je pripravenejšie vstúpiť do MŚ, ako jeho rodič je pripravený nechať ho ísť. Niektorí rodičia sú pochopiteľne nervózni, ale je nevyhnutné vyzdvihnúť dieťa.

Niektoré deti budú lipnúť na svojej mame, zatiaľ čo iné bez obáv opustia mamu bez pohľadu na rozlúčku.

Ak vaše dieťa inklinuje k doterajšiemu správaniu, nenechajte sa vystrašiť. Rutina je u dieťaťa predškolského veku dôležitá, pretože vytvára pocit bezpečia a dáva mu určitý pocit pravidelnosti v živote. Zároveň je dôležité zachovať pružnosť a flexibilitu v rámci rodiny, aby dieťa cítilo, že jeho potreby sú rešpektované.

MŠ je jeho veľký krok a úzkosť z novej a nepoznanej skutočnosti je úplne normálnou súčasťou vývojového procesu. Nikto z nás nikdy nevie, čo presne môže očakávať na každom kroku a MŠ môže byť ideálnym miestom pre začiatok poznávania nových skutočností. Avšak existujú spôsoby ako môžete niečo urobiť a tento prechod vášmu dieťaťu uľahčiť.

ROZHOVORY S DIEŤAŤOM

V posledných týždňoch pred nástupom , diskutujte o MŠ s vašim dieťaťom. Snažte sa vyvolať u dieťaťa reakcie, aby ste dokázali rozpoznať jeho pocity. Nepreháňajte to a nenúťte tému, ak vaše dieťa nemá záujem a ani nejaví ochotu diskutovať. Hlavným záujmom je, aby MŠ bola niečo vzrušujúce, na čo sa teší, skôr, než sa má niečoho báť. Rodičia môžu dieťaťu čítať rozprávky a príbehy z detského prostredia, o dôležitosti mať kamarátov ( Macko Uško, Danka a Janka, O Meduške a pod.).

Je vhodné, aby dieťa poznalo cestu a okolie budúcej MŠ. Preto plánujeme vychádzky alebo trasu do obchodu popri MŠ. Dieťa pozoruje a poznáva blízke významné miesta a budovy (orientácia v priestore), má možnosť všímať si správanie sa detí na školskom dvore, pozoruje ich vzťahy a spoločné hry, čo v ňom vyvoláva túžbu po kontakte s rovesníkmi.

ČAS BEZ RODIČA

Skôr ako vaše dieťa začne chodiť do MŠ, všímajte si ako sa dieťa zaoberá úzkosťou od odlúčenia na skúšobnú dobu. Pokúste sa, aby ostávalo s niekým jemu blízkym (starí rodičia, rodinní priatelia) na krátku dobu. Pozrite sa ako vaše dieťa reaguje na byte bez vás v bezpečnom a kontrolovanom prostredí.

AKO ZAČAŤ DOCHÁDZKU TAK TROCHU  JEDNODUCHŠIE

 • Nebojte sa, ak vaše dieťa nedokáže zvládnuť všetky zručnosti, povzbudzujte ho.
 • Porozprávajte sa s učiteľkou MŠ a spolu môžete podporovať a pomáhať vášmu dieťaťu.
 • Ráno zobuďte dieťa pomaly a včas, aby sa stihlo v pohode naraňajkovať a pripraviť na MŠ v bezstresovej atmosfére.
 • Doveďte dieťa do MŠ včas, aby sa ráno mohlo v pokoji adaptovať na prostredie (vyhrať sa).
 • Čas lúčenia nepredlžujte, ubezpečte dieťa, že prídete pre neho a že ho ľúbite.
 • Dajte dieťaťu priestor, aby mohlo rozprávať svoje zážitky a skúsenosti z prežitého dňa v MŠ.
 • Doprajte dieťaťu výdatný spánok, upokojte ho rozprávkou na „Dobrú noc“.

 

Aby mi v škôlke nič nechýbalo:                                                                                                            

 • posteľné prádlo ( plachta,vankúš, paplon aj s obliečkou)
 • pyžamko
 • uterák aj s pútkom na zavesenie
 • prezúvky
 • vešiak do mojej skrinky
 • náhradné oblečenie

a to všetko aj s mojim menom

 

Aké sú  tvoje povinnosti mamka a ocko?

 • rodičovský príspevok                                      7€
 • školné    dieťa do 3 rokov                                50€
 • dieťa od 3 rokov                                 15€
 • denná stravovacia jednotka                          1,19€(desiata,obed,olovrant)
 • odfotená kartička poistenca
 • odfotený rodný list dieťaťa

 

Čo ma čaká v MŠ?

 • noví kamaráti a nové dobrodružstvá
 • nové hračky
 • pani učiteľky
 • hry, divadielka, súťaže, krúžky
 • predplavecký výcvik
 • škola v prírode
 • logopédia
 • dopravné ihrisko

a ešte mnoho zaujímavého